Geweldig! Kom je weer thuis na een week in Roemenië, staan er pakken en zakken vol met dekens en andere breisels op je te wachten! Heel hartelijk bedankt, lieve handwerksters in Nederland, dat jullie je zo inzetten voor de actie “Een warme deken” om de mensen in Floresti wat warmte te brengen voor de komende winter. Er is nog tot 18 oktober gelegenheid om dekens in te leveren!

dekens voor blij dat ik brei