Het jaar loopt weer ten einde. Tijd voor een terugblik op 2022.
Voor Blij dat ik Brei was het een hoopvol jaar! Doordat de coronamaatregelen in 2022 langzaamaan opgeheven werden, werd er in april, met Koningsdag, weer een kleinschalige Oranjemarkt in Zoetermeer gehouden. Terugblik Koningsdag in Zoetermeer
We konden onze One Flock-schaapjes en andere producten weer onder de aandacht van het publiek brengen. En dat leverde een mooi bedrag op voor het vrouwenprogramma van Stichting Charis!

Voorgaande jaren bracht ik in september altijd een week in Roemenië door om te helpen bij de vrouwenconferentie. Een week in Roemenië Dit jaar was dat niet het geval. We hadden met onze familie een jubileum te vieren en dat viel precies tegelijk met de datum van de conferentie.

Eind november hadden we de Winterfair in ons eigen dorp. Ook hier was veel publiek op de been en de verkoop van onze producten was een groot succes! Of het kwam, doordat we twee jaar zonder Winterfair achter de rug hebben, of doordat mensen vanwege de hoge gasprijs graag warme wollen winterspullen kochten, is niet te zeggen. Het zal allebei wel een rol gespeeld hebben! In de dagen na de Winterfair druppelden er nog bestellingen binnen van bezoekers van de markt. Met dank aan de overige handwerksters van onze groep konden we die allemaal wegwerken.  Warme wollen winterspullen

De verkoop van Onze One Flock-producten via de conceptstore In Mijn Straatje rees vooral in het 4e kwartaal van 2022 de pan uit! Dank aan Miranda en haar medewerksters, die van deze winkel tot een succes maken! http://www.inmijnstraatje.shop

Ook is te merken dat de vernieuwde website klanten begint te trekken. Regelmatig worden er bestellingen geplaatst. Met het nieuwe bestelformulier is dat eenvoudiger geworden dan voorheen. Wel hebben we af en toe nog met wat ‘kinderziekten’ te maken gehad. Ook net na de kerstdagen was dat het geval; de mogelijkheid om een keuze te maken uit de producten was even geblokkeerd. Gelukkig is dat weer verholpen en kan er weer online geshopt worden!

Over heel 2022 genomen konden we een mooi bedrag overmaken naar Stichting Charis. Met dank aan alle handwerksters van Blij dat ik Brei en ook aan de klanten. We weten dat het geld goed besteed gaat worden. De kwaliteit van leven van met name de vrouwen in de sloppenwijk van Floresti wordt hiermee door de inzet van het team van Stichting Charis verbeterd. En daar doen we het allemaal voor! http://www.stcharis.org

Ik sluit deze terugblik op 2022 af met jullie als bezoekers van de site alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen. Hopend dat we jullie ook in 2023 weer als klant mogen begroeten!

One Flock

Select more than one item for comparison.
X